Bàn kiểm tra ngoại quan - BÀN THAO TÁC CÔNG NGHIỆP

Bàn kiểm tra ngoại quan

Bàn kiểm tra ngoại quan MHA là loại bàn thao tác hỗ trợ công nhân kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng hoặc chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Khi sử dụng bàn kiểm tra ngoại quan, công nhân sẽ sử dụng mắt thường để kiểm tra bề mặt sản phẩm cũng có thể kết hợp với kinh lụp hoặc kính hiển vi để check những sản phẩm có kích thước nhỏ, hoặc những sản phẩm thường xuất hiện lỗi bề mặt có kích thước nhỏ, mắt thường khó nhìn thấy.
Bàn kiểm tra ngoại quan giúp công nhân có thể đứng hoặc ngồi làm thoải mái suốt trong quá trình làm việc.
MHA thường xuyên sản xuất bàn check ngoại quan cho những công ty về lĩnh vực điện tử như Samsung, IMV, Mobase, Emtech.

bàn kiểm tra ngoại quan

Được tạo bởi Blogger.